Het Texelfonds stelt een bijdrage van €2.500,- beschikbaar voor nieuwe hekken rond de tennisbanen achter het Eierlandsche Huis. De huidige hekken zijn oud, slecht en onstabiel en dat zorgt voor een onveilige situatie.

De tennisbanen - omzoomd door het schoolplein van het Durperhonk, een fietspad en het Eierlandsche Huis zelf – worden druk gebruikt, zowel door leden van tennisclub Heri Hodie als door toeristen. De club meldt een flinke toename van het aantal leden, vooral onder jongeren. Regelmatig zijn er racketavonden, toernooien en andere activiteiten.

Eenzelfde bedrag gaat naar de organisatie van Klifhanger, de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in en rond Den Hoorn. Klifhanger brengt beeldende en uitvoerende kunst en cultuur buiten musea en galerieën, ‘op locatie, midden in het dorp of landschap. Het thema van de komende editie – die wordt gehouden van 8 tot en met 11 juni – is ‘Grenzen verleggen’. Daarvoor zijn vijftien kunstenaars uitgenodigd, onder wie ook een aantal aanstormende talenten.

Een bijdrage van €1.000,- ten slotte gaat naar de Jozefschool voor de organisatie van de Kerstmusical. Al jaren voeren leerlingen van de groepen 5 en 6 een musical op in de katholieke kerk: op de vrijdag voor kerst vooral voor medeleerlingen, op Kerstavond ook voor andere belangstellenden. Om de onderlinge band te versterken wil de school dit jaar ook de andere ‘bewoners’ van de nieuwe Skool uitnodigen. Hoewel ouders en leerkrachten er belangeloos vele uren in steken, zijn de kosten moeilijk meer op te brengen, reden om bij het Texelfonds aan te kloppen. De aanvraag is gehonoreerd. De bijdrage wordt betaald uit het IJspegelsfonds, een van de deelfondsen van het Texelfonds.

Het Texelfonds, Stichting Texels Welzijn, Bewindvoering Texel en de Gemeente Texel hebben de handen ineengeslagen. Texelaars - inwoners van 18 jaar en ouder, met een eigen energieaansluiting - die door hun energiekosten in een schrijnende situatie komen, kunnen zich melden bij Stichting Texels Welzijn. In een persoonlijk gesprek wordt gekeken of betaling uit eigen middelen niet mogelijk is, of alle bestaande regelingen al zijn benut en of een bijdrage van het Texelfonds kan bijdragen aan verlichting van het probleem. Dit gebeurt met respect voor privacy, laagdrempelig én (vooral) snel.

Tot en met 30 juni 2023 kunnen aanvragen tot ondersteuning worden ingediend bij Stichting Texels Welzijn, tel. 0222-312696. Rechtstreeks aanvragen bij het Texelfonds is niet mogelijk.

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP