loodsbotterDe stichting Behoud Loodsvaartuig de Texelstroom heeft een bijdrage van € 10.000,- ontvangen. De loodsbotter Texelstroom is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. Nadat in 2009 een donatie is toegezegd voor het vernieuwen van de motor en de aggregaat, is deze bijdrage voor het vernieuwen van de mast. De renovatie van het in 1906 gebouwde stalen zeilschip is hiermee vrijwel afgerond. 50 jaar lang diende zij het loodswezen, eerst als afhaal- en peildienst, later als betonningsvaartuig. De loodsbotter verzorgt nu vaartochten voor groepen en biedt daarnaast de mogelijkheid aan om op vaste tijden op te stappen voor zogenaamde 'Kadevaarten'. De Texelstroom wordt daarbij volledig bemand door vrijwilligers. Deze mensen besteden naast het varen, ook vele uren aan het onderhoud van het schip.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP