2019 03 06 16.17.40De bestuurders van het Jong Texelfonds hebben in drie sessies zeven geïnteresseerde jongeren alle ins - en outs van het besturen uitgelegd. Zij werden daarbij gesteund door de ervaren bestuurders van het Texelfonds Jan Beijert en Dirk Vinke. Het jong Texelfonds is opgericht in 2016. De jonge bestuurders van het eerste uur hebben tijdens de sessies de cursisten enthousiast gemaakt om zich in te zetten voor de samenleving. Met de stelling "Als je niets doet voor de samenleving, gebeurd er ook niets" gaven zij aan dat het veel voldoening geeft om te besturen. Op de foto de 7 gecertificeerde deelnemers samen met de leden van het jongerenbestuur.

OndertekeningOp vrijdag 15 februari 2019 is een nieuw Fonds Op Naam ondergebracht bij het Texelfonds. Het gaat om het Fonds Voortgezet Onderwijs Texel. Het fondsrendement zal besteed worden aan het voortgezet- en beroepsonderwijs op Texel en is gevormd uit het vermogen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Texel. Met de ondertekening van de overeenkomst is ook de voormalige stichting opgeheven. Het renderende vermogen van het fonds is € 180.000,-.
Op de foto’s vanaf links Jan-Jacob Rab en Kees Duin van S.V.O.T. en Joke Kuijper en Jan Beijert van het Texelfonds ondertekenen de overeenkomst.

Uitreiking Texelfonds Compliment 2018

Tijdens de verhalenmiddag op 11 november 2018 is het Texelfondscompliment uitgereikt aan Aron Zeeman. Hij was gevraagd om filmopnamen te maken van de negen verhalenvertellers, zodat de presentaties via de websites van het Texelfondspodium en het Texelfonds nog bekeken kunnen worden.

Het bestuur van het Texelfonds is unaniem van mening dat het compliment de pas zeventien jarige Aron toekomt. Aron bereikt zijn publiek via de sociale media en met veel succes. Met zijn eigen tv-programma ‘Texel kijken en luisteren’ heeft hij het hart van mening Texelaar gestolen. Hij is met zijn programma overal te vinden. Op locatie, van de VVV Texel tot de supermarkt en de Lindeboom, doet hij verslag van allerlei evenementen, zoals de Halve Marathon, het verkiezingsdebat, interviews met bekende en minder bekende Texelaars, jong en oud. Een bevlogen jongere met een doel voor ogen’, aldus voorzitter Jan Beijert van het Texelfonds, die het compliment, een cheque ter waarde van € 1.000,-, uitreikte. Aron was blij verrast met het compliment en bedankte namens zijn eveneens jeugdigen van zijn team ‘Texel kijken en luisteren’ voor de cheque, ‘we kunnen het geld heel goed gebruiken!’

Tijdens de vergadering van Texelfondsbestuur op woensdag 19 januari 2019 werden twee nieuwe leden welkom geheten. Piet Heijnen en Joop Rommets namen de plaats in van Swier Oosterhuis en Liesbeth Rijk. Het bestuur bestaat op dit moment verder uit voorzitter Jan Beijert, secretaris Joke Kuijper, penningmeester Dirk Vinke, Ellen Bot en Marion Barth.
Daarnaast zijn met ingang van 2019 Tanja Terpstra en Peter Reijnders toegetreden tot de Raad van Advies. Zij zullen samen met de zittende leden Jan Dogger en Marga Boon met hun specifieke kennis, ervaring en/of een netwerk het Texelfonds bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren. Jan van der Vis heeft eind 2018 afscheid genomen van de Raad van Advies.

Net zoals in voorgaande jaren is het de bedoeling verhalen te verzamelen en vast te leggen, zodat ze niet worden vergeten.

Op zondag 11 november organiseert het Texelfondspodium een verhalenmiddag in De Buureton. De jury, bestaande uit Margreet Berndsen, Anja Roubos em Nico Volkerts, kiest acht verhalen uit die worden voorgelezen.

Hebt u zelf een verhaal of kent u mensen die op verjaardagen en partijen mooie, ontroerende verhalen, anekdotes vertellen of herinneringen ophalen? Verhalen van nu en van vroeger, van jong en oud.

Alle verhalen die worden ingestuurd worden gebundeld en bewaard. U kunt de verhalen van voorgaande jaren  vinden in de bibliotheek en op de website texelfonds.nl/projecten/acties-activieiten.

De verhalen graag inleveren voor 15 oktober. De maximale lengte is bij voorkeur 2 getypte A-viertjes.

Soms is het moeilijk voor iemand om het verhaal zelf op papier te zetten.  Laat dat even weten, dan kan iemand hierbij helpen.

Liefst digitaal aanleveren bij

Handgeschreven verhalen kunnen worden ingeleverd bij De Buureton.

Verhalenmiddag

 

 

 

 

 

 

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank NL75RABO0156730820
Van Lanschot:NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP