Texelaars die door de gestegen energiekosten in problemen zijn geraakt, kunnen nog tot het eind van dit jaar een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming.

Het Texelfonds, Stichting Texels Welzijn, Bewindvoering Texel en de Gemeente Texel sloten eind vorig jaar de handen ineen en zetten een solidariteitsactie op touw. Aanleiding was de overheidsmaatregel om iedere energieaansluiting €380 in mindering te brengen op de energierekening. De initiatiefnemers daagden Texelaars die dit bedrag eigenlijk niet nodig hadden uit het geld op een speciale rekening te storten, om zo eilandgenoten die in problemen waren gekomen uit de brand te helpen. Zelf stelde het Texelfonds €10.000 beschikbaar.

Tot dusver vroegen ‘slechts’ twaalf huishoudens financiële steun aan. Geen heel groot aantal en dat zou kunnen betekenen dat het wel meevalt met de financiële nood op het eiland, maar mogelijk ook voelen Texelaars schroom om een schenking aan te vragen. Ook is nog niet bij iedereen de jaarafrekening op de mat gevallen. De initiatiefnemers hebben daarom besloten de termijn – die op 30 juni afliep – te verlengen tot het einde van dit jaar.

De actie is bedoeld voor huishoudens die in de problemen zijn gekomen door de gestegen energiekosten. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen van €380 (voor huishoudens zonder kinderen) of €760 (voor huishoudens met kinderen). Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de energieleverancier betaald en kan worden aangevraagd bij Texels Welzijn. De initiatiefnemers benadrukken dat aanvragen eenvoudig is en dat de aanvraag met respect voor de privacy wordt behandeld. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Texels Welzijn, tel. 0222 312696.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP