De verrassing onder de aanwezigen in de schuur ‘Groenland’ aan de Maaike Duinweg is groot als de cheque van € 1.000,= wordt uitgereikt aan Adrie en Ineke Vonk tijdens de botten determineer sessie. Adrie en Ineke hebben niet alleen de grootste Nederlandse walvisverzameling aan Ecomare geschonken. Zij zijn vanaf maart samen met veertien vrijwilligers alle vondsten die door de Texelse kotters in de netten zijn aangetroffen aan het determineren, waardoor de waarde van de collectie nog groter wordt. Volgens Vonk kwam er de afgelopen 40 jaar dankzij de oude boomkor-vismethode, waarbij de zeebodem als het ware werd omgeploegd, veel ‘bijvangst’ in de vorm van botten in de netten terecht. Met de huidige duurzame pulscormethode is dat veel minder. Liesbeth Rijk van het Texelfonds: ‘Het walvisvirus lijkt wel besmettelijk of liever gezegd het werkt aanstekelijk. Het is wel duidelijk dat iedereen met enorm veel plezier bezig is de walvisvondsten te rubriceren’. De groep zit gezellig rond de lange tafel. Mensen die elkaar hiervoor nog nooit ontmoet hadden, werken nu al maanden heel ontspannen en gedreven samen. Ineke: ‘Er is intussen een harde kern van vijf personen, die bijna elke week komen. De anderen komen om de week, afhankelijk van hun werk. Twee jongeren zijn net uitgestapt vanwege hun studie aan de overkant, maar zij houden contact met ons en de groep’.

TF Compliment 2017
‘Het is een enorme klus’, meldt conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare, onder wiens bezielende leiding elke donderdagmiddag wordt gewerkt. Ieder onderdeel, bot of fossiel wordt voorzien van een label, waarop soortnaam, vindplaats en datum worden vermeld. De objecten worden genummerd, gefotografeerd en ingevoerd in het computersysteem. Naar verwachting is de klus voor de Kerst afgerond. De vrijwilligers geven aan dat ze veel leren en vinden het een geweldige uitdaging om mee te helpen. ‘Als het klaar is weten we precies wat we hebben en waar het ligt’, vertelt Adrie enthousiast. Hij vertelt bevlogen over de vondsten die in de stellages liggen. Al vanaf zijn jonge jaren is hij in de ban van de walvis. Op zijn Tessels vertelt hij smeuïg over het wel en wee van deze zoogdieren. ‘Het zijn net mensen…., kiek die hersenen en hier zie je een foetus. Het is prachtig hoe de natuur in elkaar zit, als je weet hoe zo’n jonkie drinkt bij de moeder… prachtig! Hij besluit met de woorden ‘Wat op Texel komt of is – kadaver, skeletten en opgeviste botten – bluuft op Texel!’
‘We beraden ons nog over de besteding van het bedrag. Sowieso gaat een deel naar Ecomare, maar we willen ook wat doen met de vrijwilligers, als dank voor hun inzet’, aldus Ineke Vonk.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP