Den BurgHet was een volle bak in De Buureton tijdens de Texelfonds-inspiratiebijeenkomst voor het project ‘Verrijk je Buurt’. Wat opviel ten opzichte van eerdere bijeenkomsten was dat de deelnemers zich flink hadden voorbereid. Er kwamen kaarten, tekeningen en uitgewerkte plannen op tafel.

Ook in Den Burg is er veel behoefte aan speeltoestellen en aanverwante zaken, bijvoorbeeld een betere afscherming bij de speeltuin op de hoek Boogerd/Willem van Beierenstraat. Daar kunnen kinderen nu al spelend zo de weg op hollen. Een speciaal op volwassenen gerichte speel- en beweegplek kwam, net als in enkele buitendorpen, als wens naar voren.
Nu de nieuwbouw in de centrum de voltooiing nadert, zijn er ideeën voor verfraaiing van die omgeving, bijvoorbeeld het herstellen van de ronde muurtjes in het park, waar je zo lekker op kan zitten op een mooie dag. Twee grote pilaren bij de ingang, met het wapen van Texel erop, kunnen het park een chiquere uitstraling geven.
Drie verzoeken gingen over AED apparaten, waarbij sommige bewoners er zelf eentje bij elkaar wilde verdienen met een eigen editie van ‘Heel de Verzetstraat bakt’. Door beplanting, plantenbakken of zelfs tuintjes op ondergrondse afvalcontainers willen verschillende straten Den Burg verfraaien. De vijver bij de Volmolen/Tuunen wordt enthousiast gebruikt door de jeugd. Wat nog ontbreekt zijn aanlegsteigers. Een bijzonder sympathiek idee is het organiseren van een straatfeest in De Zes met jong en oud, op basis van zes zintuigen.

Het bestuur van het Texelfonds buigt zich over alle plannen en neemt contact op met de indieners als nadere uitwerking is gewenst. Daar wordt zo nodig ondersteuning bij verleend. Wie er niet bij kon zijn op deze avond maar wel een goed idee heeft, kan dit ook via de website www.Texelfonds.nl/Verrijkjebuurt doorgeven. Dit kan nog tot 1 maart. Tegen eind maart neemt het bestuur de beslissing welke plannen worden gehonoreerd en kunnen rekenen op een bijdrage.

De volgende inspiratieavonden zijn:
Dinsdag 18 februari 20.00 uur dorpshuis De Hof in De Koog.
Woensdag 26 februari 20.00 uur Het Eierlandse Huis in De Cocksdorp.

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP