De mensen van de Stichting ’t Walvisvaarders Huisje hebben het plan opgevat in eigen beheer een boek uit te geven over de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse huisje in Den Hoorn dat ze beheren. Hun doel: aandacht voor het in standhouden van cultureel erfgoed en de bijdrage die Texelse vrijwilligers daaraan leveren. We hebben besloten dit mooie initiatief te steunen met een gift van € 1.000,-.

Steun kennen we ook toe aan de vrijwilligers van Kinderboerderij Texel in Den Burg, waar de vloer van een van de zalen door lekkage onherstelbare schade heeft opgelopen. Door een nieuwe vloer aan te leggen, kunnen ze de zaal weer verhuren (momenteel aan kunstenaarsvereniging ZOUT) en daarmee inkomsten genereren om hun dieren te verzorgen en andere noodzakelijke kosten te dekken. Het Texelfonds helpt de kinderboerderij met een bedrag van € 2.020,-.

Een gift van € 2.994,- ten slotte gaat naar OSG De Hogeberg, als bijdrage voor het vervangen en vernieuwen van veldwerkmaterialen. Deze worden gebruikt door alle ongeveer 180 leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO. Belangrijk, want met de lessen waarin deze materialen worden gebruikt doen de leerlingen niet alleen informatie op uit de boeken, maar ook praktische kennis en vaardigheden op het gebied van de flora, fauna en ecologie van Texel.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP