Het eigen vermogen van het Texelfonds steeg in 2021 met €175.624 tot een totaal van €1.728.524. In totaal werd €150.912 aan donaties, nalatenschappen en dergelijke ontvangen. Het netto beleggingsresultaat was €108.334.

Het Texelfonds ondersteunde  diverse Texelse doelen en projecten in 2021 met een totale bijdrage van €73.113. Het aantal aanvragen bleef door corona wat achter bij de verwachtingen, maar in 2022 is weer een stijgende lijn te zien, zowel in het aantal aanvragen als in de diversiteit ervan.

Het bestuur van het Texelfonds licht de cijfers toe op de jaarvergadering. Deze zou in mei worden gehouden, maar moest om persoonlijke redenen worden uitgesteld. De nieuwe datum is zaterdag 1 oktober.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP