Het Texelfonds gaat € 95.000,-  ter beschikking stellen aan maatschappelijke initiatieven. Het geld komt uit de algemene reserve van de gemeente Texel en bestaat uit het overschot van de IJslandse Landsbanki- tegoeden.

Hiervoor wordt een fonds op naam opgericht dat het ‘IJspegelsfonds’ gaat heten.

De officiële ondertekening van de notariële akte vindt naar verwachting in de loop van juni 2015 plaats. Zo spoedig mogelijk daarna zal het Texelfonds via deze site en mogelijk via de pers, de mogelijkheden en voorwaarden voor de uitvoering van het IJspegelfonds bekendmaken.

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP