Vijf studenten van de opleiding Fundraising, Grantmaking & Sponsoring van Hogeschool Windesheim hebben in opdracht van de gemeente Zwolle onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het oprichten van een gemeenschapsfonds in Zwolle.

Voor dit onderzoek zijn bestuurders van een aantal bestaande gemeenschapsfondsen geïnterviewd en is kritisch gekeken naar het functioneren van deze fondsen. Het Texelfonds was een van deze fondsen. De uitkomst van dit onderzoek is opgetekend in de Benchmark Gemeenschapsfonds Zwolle. Het Texelfonds, zo blijkt uit het rapport, is één van de fondsen die het beste is geslaagd in zijn opzet om bekendheid te krijgen en vertrouwen te wekken.

Benchmark Gemeenschapsfonds Zwolle

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP