Een buurthuis nieuw leven inblazen, een openluchtconcert in het dorp, een speeltuintje voor de kinderen realiseren, een plein opknappen of een gezamenlijke tuin aanleggen? Dien op grond van het 'burgerinitatief' een aanvraag in bij het Texelfonds. Het lokale gemeenschapsfonds steunt namelijk niet alleen stichtingen en verenigingen, maar ook initiatieven die vanuit de bevolking komen.

Het Texelfonds besloot in 2014 het burgerinitiatief te gaan ondersteunen en maakt die plannen nu concreet. Voor 2015 is er een budget van €10.000,- beschikbaar.

Het Texelfonds ziet bij voorkeur aanvragen voor maatschappelijke projecten die nog in de voorbereidende fase verkeren. Uiteraard dienen die te vallen onder de criteria die door het Texelfonds worden gehanteerd. De groep aanvragers moet uit minimaal drie personen bestaan en de doelgroep dient breder te zijn dan de eigen kring. Het is aan het Texelfonds om te beoordelen of het initiatief het eigenbelang overstijgt en om te bekijken of er voldoende draagvlak is om het project succesvol te laten zijn.
Het Texelfonds gaat uit van vrijwillige inzet. Personele kosten van de organisatoren worden niet in de begroting meegenomen.Per project kan maximaal €3.000,- beschikbaar worden gesteld. Aanvragen kunnen ingedient worden via onze website of schriftelijk richten aan Texelfonds, Postbus 56, 1790 AB, Den Burg.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP