Het Texelfonds geeft op zaterdagochtend 24 oktober het startsein voor het IJspegelsfonds. De voorlichtingsbijeenkomst over het bewonersinitiatief vindt plaats in De Buureton, van 11.00 tot ongeveer 12.30 uur. Een delegatie van het Verteltheater is aanwezig om het in een, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen optreden, over burenhulp en sociale samenhang in vroeger tijden te hebben.

Naast informatieverstrekking vanuit het Texelfonds, worden enkele aanvragers die al een voorstel voor een bewonersinitiatief hebben ingediend, geinterviewd om hun plannen toe te lichten. Er is alle gelegenheid om vragen over uw eigen project te stellen. Aanvragen kunnen vanaf 24 oktober worden ingediend.

Initiatieven kunnen op een bijdrage van maximaal € 5.000,- rekenen. Het Texelfonds ziet de komst van actieve en betrokken burgers, die zelf op zoek gaan naar manieren om hun omgeving leefbaarder te maken, graag tegemoet. Meer informatie over het bewonersinitiatief vindt u na 24 oktober op deze website.

De zaal van De Buureton is vanaf 10.30 uur geopend.

Enkele voorbeelden van bewonersinitiatieven

 

 

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP