Texelfonds jubileumlogo

In 2019 bestond het Texelfonds vijftien jaar. In dit jubileumjaar heeft ons fonds met verschillende speciale acties de aandacht op zich gevestigd. Tijdens de jubileumavond op 13 november werd een speciaal jubileumboek gepresenteerd waarin onder meer de activiteiten van de eerste vijftien jaar zijn uitgelicht. Dit boek, Een geweldig cadeau aan de Texelse samenleving, is nog verkrijgbaar bij DBB Texel, Abbewaal 27 in Den Burg.

De meeste aandacht ging echter uit naar Verrijk Je Buurt, een cadeau van ons jarige fonds aan de Texelse samenleving. Voor Texelaars met goede ideeën om hun buurt of dorp mooier of aantrekkelijker te maken was maximaal €3000 beschikbaar. Om met deze mensen in contact te komen, belegde het Texelfonds Inspiratiecafés in alle dorpen.

VerrijkJeBuurt

Helaas kwam Verrijk Je Buurt door de coronacrisis in het voorjaar van 2020 stil te liggen. Maar in juli hakte het bestuur van het Texelfonds alsnog de knopen door en besloot het 15 van de 35 voorstellen te honoreren. Belangrijk daarbij was dat de ideeën in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Verrijk Je Buurt. Zo mag een project geen commercieel doel dienen en moet het bij de realisatie en uitwerking breed worden gedragen in de buurt of het dorp. Een handvol projecten viel af omdat ze door corona dit jaar niet meer haalbaar zijn, enkele andere waren te duur of moeilijk uitvoerbaar. Uiteindelijk kregen de indieners van de volgende ideeën bericht dat hun kosten vergoed zullen worden:

  • Het opknappen van het schoolplein en uitbreiden met een natuurspeeltuin in Oudeschild
  • Voetbaldoelen, een jeu-de-boulesbaan en een bankje bij De Potvis op ’t Horntje,
  • Een herdenkingsmagazine in Den Hoorn,
  • Het opknappen van een bergruimte voor de rommelmarkt in Oosterend,
  • Een pruimentaartbakevenement in De Waal,
  • Het opknappen van het schoolplein in De Cocksdorp
  • Een mozaïekbank en een project om historisch materiaal te verzamelen en te digitaliseren in De Koog.
  • De beveiliging van de speeltuin aan de Willem van Beierenstraat, bankjes en bloembakken in de Pieter van Cuyckstraat, een speeldoel in de Wagemakerstraat, de verfraaiing van de entree van de Kogerstraat en een picknicktafel in de Verzetstraat in Den Burg.

Nieuwe bestuursleden

Bestuur juli 2019Tijdens onze bestuursvergadering van 19 januari 2019 hebben we twee nieuwe leden welkom geheten. Piet Heijnen en Joop Rommets namen de plaats in van Swier Oosterhuis en Liesbeth Rijk, die volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar waren. In goed overleg besloot Ellen Bot in juni (tussentijds) uit het bestuur te stappen. Door drukte in haar werk en privé kon ze te weinig tijd aan het Texelfonds besteden, vond ze zelf. Ze wordt opgevolgd door Peter Reijnders, sinds januari lid van onze Raad

...

Lees verder...

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel

Oprichting Fonds Voortgezet Onderwijs TexelHet Texelfonds heeft er sinds 15 februari 2019 een nieuw Fonds op Naam bij: het Fonds Voortgezet Onderwijs Texel. Het nieuwe fonds ging van start met een vermogen van €180.000,-. Het geld is afkomstig van de Stichting Voortgezet Onderwijs Texel, die in 1992 werd opgericht om het beroepsonderwijs op het eiland te stimuleren. Het rendement van het nieuwe fonds zal worden besteed aan het voortgezet- en beroepsonderwijs op het eiland. De overeenkomst werd ondertekend door Jan-Jacob Rab en Kees Duin

...

Lees verder...

Zeven jonge bestuurders gecertificeerd

De gecertificeerde jonge bestuurders met de bestuursleden van het Jong Texelfonds Voor de derde keer heeft het Texelfonds een bestuursklas gehouden. De organisatie was in handen van bestuursleden van het Jong Texelfonds, die zelf ooit meededen aan de eerste bestuursklas en daardoor zo enthousiast raakten dat ze in maart 2017 toetraden tot het nieuw opgerichte Jong Texelfonds. De bestuursklas bestond uit drie sessies, waarin zeven geïnteresseerde jongeren de bijzonderheden van besturen kregen uitgelegd. Na afloop was er voor alle deelnemers een

...

Lees verder...

Grote belangstelling voor jaarvergadering

Jaarvergadering 2018Onder grote belangstelling hielden we zaterdag 25 mei onze jaarvergadering. Voorzitter Jan Beijert stond stil bij het overlijden van Bob Bakker, lid van de eerste Raad van Advies, die het Texelfonds bij de oprichting in 2004 ‘een geweldig cadeau voor de Texelse samenleving’ noemde.
Onbetwist hoogtepunt van de vergadering was ‘Ik liek alles wel kwiet, een Texels antwoord op culturele onterving’, een bijdrage van Lodewijk Dros. In een boeiende lezing ging de oud-Texelaar in op de veranderende

...

Lees verder...

Feestavond

Zoals gezegd: het Texelfonds bestaat in 2019 vijftien jaar. We willen dit graag met u vieren op een avond in november. Hoe het programma er precies uit zal zien, kunnen we u nog niet vertellen, maar u mag erop rekenen dat een bezoek zeer de moeite waard zal zijn. We houden u uiteraard op de hoogte!

Lees verder...

Texelfonds 15-jarige jubileum

In september 2019 bestaat het Texelfonds 15 jaar. Dit heuglijke feit mag niet ongemerkt voorbijgaan. Een werkgroep is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen en plannen voor het feestelijke jubileum, waarover u meer te horen krijgt in de loop van 2019.

Lees verder...

Jong Texelfonds

Het Jong Texelfonds sponsorde de Ouwe Sunderparty van Young4ever op de Groeneplaats met een bijdrage van € 1.500,=. Dit feest is bedoeld voor jongeren van het voortgezet onderwijs en is gratis toegankelijk. Daarnaast heeft het Jong Texelfonds een bedrag van € 200,= toegekend voor het kerstgala op de OSG De Hogeberg om een extra mooi, muziekrijk kerstgala te vieren. Binnen het bestuur van het Jong Texelfonds zijn een aantal wijzigingen. Drie bestuursleden
Jeffrey Eelman, Robert van der Vlist en

...

Lees verder...

Bestuur

Volgens rooster treden per 31 december 2019 af Swier Oosterhuis, na twee termijnen, en Liesbeth Rijk, na een termijn. Voor deze vacatures worden per 1 januari 2019 benoemd Joop Rommets als bestuurslid fondsenwerving en communicatie en Piet Heijen als algemeen bestuurslid.

Lees verder...

Texelfondscompliment 2018

Texelfonds Compliment 2018Tijdens de verhalenmiddag op 11 november is het Texelfondscompliment 2018 uitgereikt aan Aron Zeeman. Hij werd gevraagd om filmopnames te maken van de negen verhalenvertellers, zodat de presentaties via de websites van het Texelfondspodium en het Texelfonds bekeken kunnen worden.
Het bestuur van het Texelfonds was unaniem van mening dat het compliment de pas zeventien jarige Aron toekomt. Met zijn eigen tv-programma bereikt Aron zijn publiek via de sociale media met veel succes. Met zijn

...

Lees verder...

Verhalenmiddag 2018

SchrijversDe zesde editie van de verhalenmiddag werd gehouden op zondag 11 november in De Buureton, die tot de laatste plaats bezet was. De 27 verhalen werden anoniem aan de jury, bestaande uit Margreet Berndsen, Anja Roubos en Nico Volkers, aangeleverd. Het was een klus om de acht meest boeiende en goed geschreven verhalen uit te kiezen, te meer omdat de kwaliteit van de inzendingen hoog was.
De genomineerde verhalen, die allen door de schrijvers zelf ten gehore werden gebracht waren: Brand in

...

Lees verder...

Anonieme schenking van € 13.000,-

Het bestuur van het Texelfonds heeft in augustus een anonieme schenking ontvangen ten behoeve van het Jeugdfonds Texel. Dit Fonds op Naam is in 2011 ingesteld door de Lions Club Texel, die toen een bedrag van € 13.000,- beschikbaar stelden. Dit was de opbrengst van de verkoop van het kantoormeubilair uit het oude gemeentehuis. Door de recente schenking is het vermogen nu verdubbeld tot € 26.000,-. Het Jeugdfonds richt zich op de Texelse jeugd van 0 tot 19 jaar. Het Fonds op Naam is een

...

Lees verder...

Texelfondspodium

Onder de naam ‘Texel spreekt’ kwamen op vrijdagavond 9 februari in De Toegift@Klif12 in Den Hoorn tien mensen aan het woord. In gemiddeld zeven minuten tijd gaven zij een visie op een onderwerp met betrekking tot Texel, hun vakgebied, passie of droom. Tal van thema’s kwamen langs: van visserij, biologische landbouw, huisvesting voor jongeren, jong talent bij Artex, beeldende kunst, het Texels dialect, de gezondheidsweek op de basisscholen, de nieuwe boswachter van Staatsbosbeheer en natuurlijk...

Lees verder...

Jong Texelfonds

‘Ben jij een bestuurder van de toekomst? Zie jij het wel zitten om andermans dromen te realiseren? Om de leiding te nemen over een groep? Om eigen verantwoordelijkheid te hebben over financiën?’ Deze oproep deed het Texelfonds met als doel het werven van deelnemers voor een ‘bestuursklas’, waarin allerlei zaken rondom verenigingen/stichtingen en besturen worden behandeld. Vorig jaar presenteerde het Jong Texelfonds zich als een enthousiaste groep jonge mensen met ambitie. Waren er vorig jaar...

Lees verder...

Uitvoering Johannespassion Den Hoorn

De uitvoering van de Johannespassion van Bach in het Hoornder kerkje op 31 maart, stille zaterdag, werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Texelfonds. Voor Texelaars en Texelliefhebbers een prachtige kans om van deze muziek te genieten. De kerk was tot de laatste plaats bezet. Consort de kleine Johannes, een Utrechts koor en orkest bestaande uit zeer gevorderde amateurzangers en instrumentalisten, viel na afloop een daverend applaus ten deel.

Lees verder...

Toekenningen 2018

Inmiddels hebben 12 organisaties met succes een aanvraag ingediend voor een bijdrage in een gepland project of activiteit . Meer informatie over de toekenningen kunt u lezen op www.texelfonds.nl.

Lees verder...

Kunstkeuze Oudeschild

Uit twintig kunstwerken hebben de inwoners van Oudeschild een ontwerp gekozen als toekomstig kunstwerk in het dorp. ‘De Fuik’ werd ingediend door kunstenaar Paulien Valk. Het kunstwerk dat nog gebouwd moet worden, wordt ongeveer vijf meter lang en twee meter hoog. Waar het kunstwerk komt te staan is nog niet bekend. De dorpscommissie beraadt zich hier nog over.

Lees verder...

Jaarvergadering Texelfonds

Op 26 mei werd de jaarvergadering gehouden in De Buureton. Tijdens de goed bezochte vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Penningmeester Dirk Vinke “In 2017 werden 36 donaties toegezegd en deels al uitgekeerd. Het totaal aan toegezegde donaties was € 47.360,=’. Door Marion Barth werden een aantal projecten die in 2017 met steun van het Texelfonds zijn gerealiseerd uitgelicht. Het Jong Texelfonds deed bij monde van Rodny Stolk verslag over de...

Lees verder...

Texelfonds belegt duurzaam

Het bestuur heeft in 2017 de beleggingsvoorwaarden gewijzigd: het belegd vermogen van 1,1 miljoen euro is nu volledig duurzaam belegd. Dit betekent dat er niet wordt belegd in bedrijven met controversiële activiteiten, bijvoorbeeld met betrokkenheid bij kinderarbeid of milieuvervuiling. ‘Dit past binnen het beleid van het Texelfonds, dat op duurzaamheid gericht is’, aldus voorzitter Jan Beijert.

Lees verder...

Texelfonds jubileumlogo

Texelfonds 2004 - 2019

Het Texelfonds bestaat vijftien jaar en dat vieren we woensdag 13 november in Cinema Texel. Het exacte programma blijft nog even geheim, maar u mag een boeiende en gezellige avond verwachten waarin de Texelse samenleving centraal staat.

De belangstelling voor de jubileumavond is zodanig groot, dat alle zitplaatsen in de grote zaal van Cinema Texel zijn vergeven. Helaas is het om die reden niet meer mogelijk om aan te melden. Een kleine troost is het misschien te weten dat de gehele avond door Texel Kijken en Luisteren wordt vastgelegd. Binnenkort zullen de video's van alle sprekers op deze website te zien zijn.

Kent u het Texelfonds?

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de lunchbijeenkomst op woensdag 4 oktober 2017 in De Pelikaan. Per bedrijf kunt u zich met maximaal 2 personen aanmelden. Hiervoor dient u het formulier twee keer in te vullen en te verzenden.

Aanmelden lunchbijeenkomst financiële planners
Uw naam(*)
Invalid Input
Bedrijfsnaam(*)
Invalid Input
Adres
Invalid Input
Postcode
Invalid Input
Woonplaats
Invalid Input
Mailadres(*)
Invalid Input

Texelfonds
Abbewaal 27
1791 WX Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP